Het was eind 1971, toen in Zwijndrecht het carnaval begon door te dringen.
Alles was al voor elkaar om het eerste carnaval in het openbaar te gaan vieren, want in besloten kring werd het al sinds mensenheugenis gevierd, alleen was er nog geen hofkapel.

Het bestuur van de carnavalsvereniging is destijds gaan praten met muzikanten van de toenmalige harmonie van de Verenigde Oliefabrieken Zwijndrecht. Er waren al snel mensen die daar wel oren naar hadden en de oprichting van een kapel kon een werking worden gezet.
De muzikanten waren enthousiast maar er moest ook voor bladmuziek gezorgd worden.
Muziek die niet te koop was, werd van de grammofoonplaat -, de radio en later van de cassetteband beluisterd genoteerd om en daarna te arrangeren.

" De Peebosserhofkapel " was een feit.

De samenstelling van muzikanten wisselde nog al eens, zo ook de functie van kapelmeester.
De kapelmeester die van af de oprichting de leiding had, kon door drukke werkzaamheden het niet meer opbrengen de kapel te leiden.
Een lid van de kapel werd de nieuwe kapelmeester. Er waren ook een aantal muzikanten die door verschillende oorzaken met de kapel moesten stoppen. Naarstig werd er bij de andere orkesten in Zwijndrecht e.o. gezocht naar nieuwe muzikanten, die daar wel zin in hadden. Zo vond men een paar muzikanten bij Accelerando Zwijndrecht en Jong Holland uit Zwijndrecht en Prins Willem Van Oranje uit Dordrecht.

In 1984 werd het tijd dat de kapel van naam ging veranderen, dit i.v.m. optredens bij carnavalsfeesten en festivals elders in het land . De kapelmeester was tijdens het carnaval in Mestreech ( Maastricht ) in de jaren zestig een kapel tegengekomen met een wel zeer ludieke naam n.l. ZAATE HERREMENIE. Dat was volgens hem een goed klinkende naam voor zijn kapel. Om de naam niet in zijn geheel te kopiëren, heeft hij de naam iets veranderd. Zo ontstond de naam: 't Satte Erremenieke, wat in het Nederlands: Zatte Harmonie of dronken Harmonie betekend. Want er bestaat een uitdrukking, die muzikanten vaak gebruiken en die luidt: Zonder drank, geen klank.

Daarmee wordt zeker niet bedoeld, dat je zonder drank geen muziek kunt maken. In tegendeel zelfs.De kapel heeft zich in de loop der jaren menigmaal gemanifesteerd tijdens het inhalen van de wandelaars van Unilever die de Nijmeegse Vierdaagse hadden gelopen en het carnaval o.a.in Kielegat ( Breda ) waarbij de optocht van 1991 tijdens een barre winterdag van begin tot het eind getracht werd muziek te blijven maken.
Dit optreden haalde zelfs de provinciale pers.

 ( met dank aan Bert Roozen voor bovenstaand verhaal. )